Siirry suoraan sisältöön

Näin kestopuu kierrätetään

Suomessa on oma keräysjärjestelmä 
painekyllästetylle puulle

Kyllästetty puu eli kestopuu on erilliskerättävä jäte. Vuosittain Suomessa vastaanotetaan noin 30 000 tonnia käytöstä poistettua kyllästettyä puuta. Keräykseen tuleva puu on peräisin yksityisestä piharakentamisesta, teollisista ympäristö- ja infrarakenteista sekä sähkö- ja televerkkojen korjaustyömailta.

Jätepuun sisältämien puusuoja-aineiden vuoksi puun uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet ovat rajalliset. Lisäksi kyllästetyn puun uusiokäyttöä rajoittavat rakennusmateriaaleille asetetut lujuusvaatimukset. Kyllästetty puu hyödynnetäänkin elinkaarensa päätteeksi tällä hetkellä pääosin energiaksi.

Tiesitkö, että nykyisillä kuparipohjaisilla kyllästeillä käsitellyn puun uudelleenkäyttö alkuperäistä vastaavassa tai muussa käyttökohteessa on sallittua. Tämä edellyttää kyllästetyn puujätteen tunnistamista kuparipohjaisilla aineilla käsitellyksi. Tunnistamaton kyllästetty puu tulee aina toimittaa kyllästetyn puun keräyspisteeseen.

CCA-kyllästeillä käsitellyt, alkuperäisestä käytöstään poistetut sähkönsiirto- ja valaisinpylväitä voidaan uusiokäyttää. Luovutamme pylväitä vain yrityksille. Käytöstä poistettujen pylväiden käyttö on tarkkaan rajattua. Lue täältä lisää aiheesta. Tiedustelut: +358 3 6229 500

Kyllästetty puu hyödynnetään energiaksi

Elinkaarensa päätteeksi kyllästetty puu hyödynnetään turvallisesti energiaksi. Vastaanotamme jätepuuta kierrätysterminaalillamme Hämeenlinnassa. Kyllästetty jätepuu haketetaan ja puusta erotellaan metallikiinnitteet, naulat ja ruuvit kierrätykseen.

Toimitamme tasalaatuista kyllästettyä puuhaketta laitoksille, joilla on lupa hyödyntää kyllästettyä puuta sähkön- ja lämmöntuotannonnossa. Prosessissa saadaan lisäksi höyryä, jota hyödynnetään esim. puunjalostusteollisuuden tuotantoprosesseissa.